Elif’in Hayatı

Konser Elbisesi
11 Haziran 2019
Metin deneme

Elif Eroğlu küçüklüğünden itibaren keman çalmaya başladı.

Kinglos Advanced Violin KLVP-03A Keman 4/4